За нас

Екипът ни е с високи цели и големи възможности. Организираме разнообразни дейности, услуги и продукти, свързани с нуждите и развитието на децата и техните семейства. Работим с внимание и грижа и сме място, което носи удоволствие на децата и техните родители.

Ние от Учебен център НЕО подкрепяме и помагаме на семействата в периода на израстване и развитие на техните деца. Вярваме, че грижите и възпитанието на децата в ранна детска възраст, носи ползи през целият живот на човека, затова работим с много хъс и мотивация.

Мисия

Мисията ни е да ангажираме и въвлечем децата в учебния процес по приятен, интересен и ефективен начин, така че да постигнем високи резултати върху усвоения материал.

В грижата и обучението на децата разчитаме на:

  • квалифициран и всеотдаен екип от педагози, с индивидуален подход към децата;
  • разнообразие от занимания, развиващи креативността, физическата активност и организираност у децата;
  • иновативни технологии в перфектна комбинация с уютна обстановка, спорт и здравословна храна.

Заедно сме:
по-Научени
по-Ентусиазирани
по-Организирани

Предимства

  • Създали сме уютна и модерна обстановка, на комуникативно място в центъра на София.
  • Учебен център НЕО заема площ от 290 кв.м с модерно оборудвани помещения интерактивни пособия и материали, зона за релакс с интересни книги множество и разнообразни любознатели игри, и зона за спорт от 70 кв.м.
  • Разполагаме с 4-ри учебни зали, оборудвани с интерактивни дъски, комфортни чинове и столове, съобразени с изискванията на МОН и здравето на децата.
  • Просторната ни и обезопасена спортна зала на територията на учебния център, дава възможност за провеждане на състезателни игри, подобряване на двигателната култура у децата и дава възможност за бързото разтоварване и възстановяване от учебния процес.
  • Подкрепяйки здравословното хранене през целия ден, децата имат свободен достъп до плодове, фрешове и вода.
  • Нашите преподватели са подбрани с необходимата квалификация, имат нужният опит и подход в работата с деца, което гарантира успешното им обучение.
  • Осигурили сме нужните условия за индивидуална работа с децата, а педагозите ни подхождат с необходимото внимание и отношение към тях.